MEE-1000 Monitorowanie Śródoperacyjne

 

Informacje ogólne

 

MEE-1000 (Neuromaster) to urządzenie  przeznaczone do neurofizjologicznego śródoperacyjnego monitorowania. Dzięki 16 lub 32 kanałom wzmacniacza jak również różnorodnym sposobom stymulacji spełnia najwyższe standardy.

 

Typowe zastosowania: 

 • Neurofizjologiczne śródoperacyjne monitorowanie układu nerwowego, np. w neurochirurgii, w otolaryngologii, monitorowanie   w chirurgii  kręgosłupa  lub splotu ramiennego
 • Przedoperacyjna diagnostyka funkcjonalna dla określenia linii bazowej

 

Typowa konfiguracja  MEE-1000 do zastosowań klinicznych:

 • Komputer PC
 • Jednostka centralna wyposażona w komfortowe pokrętła
  do regulacji głośności i wartości bodźca stymulującego
 • 16 Kanałowy wzmacniacz lub 32  kanałowy wzmacniacz
 • 3 stymulatory elektryczne
 • Po 1 module przyłączeniowym dla elektrod odbiorczych i elektrod  stymulujących
 • TFT wyświetlacz
 • Wyposażenie
 • Oprogramowanie medyczne
 • Oprogramowanie bazy danych
 • Wózek pod urządzenie ze zintegrowanym transformatorem separującym
 • Drukarka

Kompaktowa jednostka wzmacniaczy i stymulatorów

Kompaktowa obudowa zawiera obok 16 lub 32-kanałowego wzmacniacza (z wejściami bipolarnymi) również następujące stymulatory:

 • Stymulator akustyczny
 • Stymulator wzrokowy (okulary flash i monitor szachownica)
 • 2 stymulatory elektryczne
 • 1 stymulator elektryczny niskopradowy

W zależności od sytuacji przestrzennej, wzmacniacz może być mocowany na wózki sprzętowym lub zostać zawieszony pod stołem operacyjnym.

 

Podłączenie elektrod odbiorczych lub stymulacyjnych odbywa się za pomocą ekranowanych skrzynek przyłączeniowych.

Skrzynki przyłączeniowe i głowice stymulujące

Elektrody odbiorcze podłączone są w zależności od modelu (16 lub 32 kanałowego) poprzez 1, 2 lub ​​3 skrzynki przyłączeniowe posiadające 24 lub 16 wejść elektrodowych. Skrzynki podłączeniowe i ich długie kable pozwalają na podłączenie np. jednej skrzynki elektrodowej do głowy i kończyn górnych, drugiej zaś do kończyn dolnych pacjenta.

Każdy z 2 + 1 wbudowanych stymulatorów elektrycznych ma swoją własną, oddzielną głowicę stymulująca, która może być również doprowadzona do pacjenta za pomocą przewodu o długości 5m.

Możliwy jest wybór między pięcioma wyjściami głowic do elektrostymulacji przy użyciu obu stymulatorów.

Opcja: Stymulator wysoko- lub niskoprądowy MS-120B

Oprócz stymulatora  wbudowanego w jednostce głównej można podłączyć również zewnętrzny stymulator MS-120B, służący np. do przezczaskowej stymulacji MEPs lub bezpośredniej stymulacji kory mózgowej.

Stymulator zewnętrzny może działać w dwóch trybach:

 • 1-kanałowa stymulacja elektryczna wysokopradowa
 • 1-kanałowa stymulacja elektryczna niskoprądowa
 • wzorce stymulacji: jednofazowa, dwufazowa lub zmienna

Opcja: Extension Unit MS-110B

ME-110B rozszerza możliwości stymulacji elektrycznej o dwa dodatkowe stymulatory  0-100 mA i jeden dodatkowy stymulator 0-10 mA. Każdy z wymienionych stymulatorów  podłączony jest przez głowice stymulacyjne, które są stosowane w jednostce bazowej.

Extention Unit umożliwia jednoczesne i całkowicie niezależne sterowanie większą liczbą modalności.

Oprogramowanie MEE-1000 (Neuromaster)

NeuroMaster może rejestrować zarówno potencjały wywołane SEP, AEP, VEP jak i EEG, EMG i TcMEPs. Krzywe mogą być wyświetlane lub rejestrowane w trybie ciągłego monitorowania , jako krzywe wyzwalane albo uśrednione. Zarejestrowane dane mogą być wyświetlane w rozmaity sposób. Dane EEG mogą być prezentowane jako CSA lub DSA w domenie częstotliwości. Oprócz klasycznego widoku kaskadowego  dane mogą być wyświetlane  numerycznie lub jako graficzne obrazowanie trendów. Widoki mogą być dowolnie pogrupowane w nawet do 10 różnych układach, tak by uzyskać odpowiednią prezentację dla każdego typu zabiegu lub dla każdego etapu operacji. Układy można przełączać w dowolnym momencie, nawet w trakcie pomiaru. Neuromaster  pozwala także na wykonywanie klinicznych badań potencjałów wywołanych EP, jak  np. przedoperacyjne ustalenie linii bazowej. Aplikacja wsparta jest sprawdzonym oprogramowaniem  MEB linii produktów NeuroPack.

Rejestracja potencjałów wywołanych przy pomocy oprogramowania diagnostycznego

W oprogramowaniu diagnostycznym wspieranym przez NeuroMaster zawarte są klasyczne pakiety oprogramowania dla AEP i SEP, które są również używane w urządzeniach diagnostycznych z serii MEB Neuropack.

 

Raporty

NeuroReport  jest wspólnym narzędziem do raportowania stosowanym we wszystkich systemach neurologicznych  Nihon Kohden. Efektywna funkcja Autotext pozwala wygenerować indywidualne raporty przy użyciu  kilku kliknięć myszką. Raport jest zapisywany w nielicencjonowanym formacie bezpośrednio w bazie danych i , po zatwierdzeniu, automatycznie konwertowany  do formatu PDF. Dzięki temu dokumentacja medyczna zostaje zabezpieczona i może być udostępniona w uniwersalnym formacie do dalszej obróbki np.  poprzez HL7.

Zdalny dostęp podczas pomiaru

Jeżeli NeuroMaster podłączony jest do sieci, możliwe jest uzyskanie dostępu  do komputera akwizycyjnego lub  nawet wykonanie na odległość rzeczywistych badań.

„Zdalny“ komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Neuromaster. Opcja zdalnego sterowania jest zabezpieczona specjalnym protokołem udostępniania, wymagającym pozwolenia dla zdalnego sterowania przed nawiązaniem połączenia.

 

 PortaView

Program PortaView gromadzi zapis monitorowania śródoperacyjnego na przenośnym nośniku danych, w taki sposób by można go było odtworzyć na dowolnym komputerze pracującym w systemie Windows bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania.

 

Integracja danych i zarządzanie danymi

 

Baza danych Polaris.one

Baza Polaris.one ułatwia zarządzanie danymi i planami badań.

 • Baza danych EEG, EMG/EP i EKG wykorzystująca język SQL
 • Interfejs użytkownika skalowalny odpowiednio do potrzeb (np. usuwając niepotrzebne przyciski lub wybierając dane przeznaczone do wyświetlania)
 • Kalendarz i listy zadań
 • Możliwość przechowywania danych na użytek własny lub ogólny z zarządzaniem danymi z poziomu bazy
 • Automatyczne propozycje wstawienia tekstu do pól
 • Ręczne, półautomatyczne i automatyczne przenoszenie i archiwizowanie danych (usługa pracująca w tle)
 • Zintegrowany raport NeuroReport z wieloma szablonami dla wszystkich badań
 • Możliwość pracy w odłączeniu od sieci w charakterze stacji rejestrującej i przeglądowej – brak utraty danych w przypadku problemów z siecią
 • Obsługa przez wielu operatorów z funkcją filtrowania pacjentów w zależności od operatora
 • Rozbudowane zarządzanie prawami użytkowników (grupy)
 • Rejestracja aktywności i wszystkich zmian w danych medycznych
 • Wbudowana nagrywarka dysków CD/DVD

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.