System do elektromiografii i badań potencjałów wywołanych MEB-9400                         (Neuropack S1)

Informacje ogólne

 

System pomiarowy Neuropack MEB-9400 służy do prowadzenia badań elektromiograficznych (EMG), rejestracji potencjałów wywołanych (EP) elektrycznych, słuchowych i wzrokowych oraz do badań przewodnictwa nerwowego w warunkach klinicznych.

Zastosowania:

 • Neurofizjologia kliniczna
 • Monitorowanie pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej (w tym diagnostyka śmierci mózgowej)

Typowa konfiguracja systemu MEB-9400 do zastosowań klinicznych

 

 • Komputer PC
 • Pulpit operatora
 • 2-kanałowy wzmacniacz
 • stymulator elektryczny
 • Wyświetlacz LCD TFT
 • Akcesoria do elektromiografii (EMG), badań przewodnictwa nerwowego oraz rejestracji potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR) i potencjałów wzrokowych wywołanych (VEP)
 • Pakiet oprogramowania do elektromiografii (EMG), badań przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz rejestracji potencjałów wywołanych somatosensorycznych (SEP), słuchowych (AEP) i wzrokowych (VEP)
 • Baza danych Polaris.one
 • Wózek z wbudowanym transformatorem separacyjnym
 • Drukarka

 

 


Typowa konfiguracja systemu MEB-9400 w wersji przenośnej /  Walizkowej

 

 • Notebook
 • 2-kanałowy wzmacniacz
 • stymulator elektryczny
 • Moduł główny z panelem sterującym
 • Akcesoria do EMG, badań przewodnictwa nerwowego oraz AEP, VEP, SEP
 • Pakiet oprogramowania do elektromiografii (EMG), badań przewodnictwa nerwowego (NCS) oraz rejestracji potencjałów wywołanych somatosensorycznych (SEP), słuchowych (AEP) i wzrokowych (VEP)
 • Baza danych Polaris.one
 • Dedykowana walizka ułatwiająca transport

 

Kompaktowy niskoszumowy wzmacniacz

 

Cienkie kompaktowe wzmacniacze umożliwiają wykonanie badania w dowolnym miejscu. Wzmacniacze niskoszumowe  obniżające występowanie artefaktów przyspieszają i ułatwiają prowadzenie badań.

Wbudowana funkcja kontroli impedancji, którą można włączyć bezpośrednio ze skrzynki przyłączowej pozwala na kontrolę prawidłowego przylegania elektrod.

Anatomicznie zorientowane gniazda elektrod umożliwiają szybkie i wygodne przyłączenie przewodów.

 

Wielozadaniowe okno

Możliwość jednoczesnego wyświetlenia do 12 okien protokołów badań, ułatwia powrót do wcześniej wykonywanych serii badań.

 

Raporty

Funkcja NeuroReport jest nowym narzędziem sprawozdawczym wspólnym dla wszystkich systemów do badań elektroencefalograficznych, elektromiograficznych i do monitorowania śródoperacyjnego firmy Nihon Kohden. Zdefiniowane szablony umożliwiają tworzenie zaadaptowanych raportów dla poszczególnych badań, lekarzy, czy innych kombinacji uwarunkowań. Wydajna funkcja automatycznego wprowadzania tekstu ułatwia tworzenie indywidualnych raportów. Raporty zapisywane w bazie danych w formacie otwartym (nielicencjonowanym) są po ukończeniu automatycznie konwertowane do formatu PDF. Zapobiega to nieupoważnionej modyfikacji tych ważnych dokumentów medycznych i udostępnia je w postaci czytelnej na wszystkich platformach komputerowych.

NeuroNavi

Nawigator ekranowy (Neuropack Navigator) prezentuje informacje o badaniu oraz miejsca stymulacji w badaniach przewodnictwa nerwowego i pozostałych. Udostępniając informacje techniczne i fizjologiczne, wykracza on dalece poza funkcjonalność typowej instrukcji obsługi.

Dostępne są również ekranowe podręczniki postępowania. Okno Nawigatora i podręczniki można wyświetlić w dowolnym momencie.

Programy standardowych badań

 

Program do elektromiografii (EMG)

Standardowy program EMG wykorzystuje również funkcje automatycznej detekcji i klasyfikacji potencjałów jednostki ruchowej (MUP) oraz analizy zwrotów/amplitudy w czasie rzeczywistym. Funkcjonalny i złożony ekran wniosków spełnia różne potrzeby kliniczne, zapewniając jednocześnie łatwość i płynność obsługi.

Zalety:

 • Szybkie przeglądanie
 • Potencjały jednostki ruchowej (MUP)
 • Trigger |EMG
 • Interference
 • Oprogramowanie do odtwarzania zapisu EMG
 • Muscle summary

Badania przewodnictwa nerwowego (NCS)

Program badania przewodnictwa nerwowego umożliwia prowadzenie w jednym miejscu badań przewodnictwa nerwów ruchowych (MNCS), nerwów czuciowych (SNCS) i fali F. Operator może utworzyć w swym niestandardowym protokole dowolną liczbę badań i dowolne ich połączenia, wybierając nerw, stronę ciała i rodzaj badania. Badanie można zmodyfikować, klikając pozycje pola listy lub naciskając przycisk na pulpicie operatora.

Zalety:

 • Badanie przewodnictwa nerwów ruchowych (MNCS) i czuciowych (SNCS)
 • Stymulacja powtarzana
 • Fala F / H-Reflex / Blink Reflex

Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)

Dostępne są następujące protokoły badania somatosensorycznych potencjałów wywołanych:

 • somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
 • somatosensoryczne potencjały wywołane o krótkiej latencji (SSEP)
 • somatosensoryczne potencjały o krótkiej latencji wywołane  EKG (ECG-SSEP)
 • potencjały wywołane rdzenia kręgowego (ESCP)

Zalety:

 • Somatosensoryczne potencjały wywołane o krótkiej latencji (SSEP) bez artefaktów  EKG
 • Wyzwalanie sygnałów i wsteczne uśrednianie
 • Jednoczesny pomiar somatosensorycznych potencjałów wywołanych o krótkiej latencji (SSEP) i somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SEP)
 • Porównywanie stron ciała

Opcjonalne programy badawcze

 

Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

Dostępne są następujące standardowe protokoły badania wzrokowych potencjałów wywołanych:

 • wzrokowe potencjały wywołane typu pattern
 • wzrokowe potencjały wywołane przez gogle
 • wzrokowe potencjały wywołane błyskiem
 • elektroretinogram (ERG)
 • elektrookulogram (EOG)

Zalety:

 • Elastyczne stymulacje wyświetlanym obrazem
 • Zróżnicowanie stymulacji wizualnej
 • Prezentacja wykresu prędkości elektrookulogramu

Słuchowe potencjały wywołane (AEP)

Dostępne są następujące standardowe protokoły badania słuchowych potencjałów wywołanych:

 • słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (ABR)
 • potencjały średniolatencyjne (MLR)
 • słuchowe potencjały wywołane powolnym narastaniem szczytu (SVR)
 • elektrokochleogram (EcochG)

Zalety:

 • Jednoczesna rejestracja potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR) i potencjałów średniolatencyjnych (MLR)
 • Automatyczne oddzielanie wykresów fali potencjału czynnościowego i fali potencjału ślimakowo mikrofonicznego
 • Automatyczne oznaczanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu (ABR)
 • 3 typy stymulacji słuchowej

Badania autonomicznego układu nerwowego

Dostępne są następujące protokoły badań:

 • mikroneurografia
 • interwał R-R
 • współczulna odpowiedź skórna (SSR)

Elektromiografia ilościowa (QEMG)

 • Analiza potencjałów czynnościowych jednostki ruchowej (MUAP) w czasie rzeczywistym
 • Analiza interference pattern w czasie rzeczywistym

 

Elektromiografia pojedynczego włókna i Makro EMG

 • 8 kanałów Makro EMG
 • Analiza pojedynczego włókna jitter

Integracja danych i zarządzanie danymi

  

Baza danych Polaris.one

Baza Polaris.one ułatwia zarządzanie danymi i planowaniem badań.

 • Baza danych EEG, EMG/EP i EKG wykorzystująca język SQL
 • Interfejs użytkownika skalowalny odpowiednio do potrzeb (np. usuwając niepotrzebne przyciski lub wybierając dane przeznaczone do wyświetlania)
 • Kalendarz i listy zadań
 • Możliwość przechowywania danych na użytek własny lub ogólny z zarządzaniem danymi z poziomu bazy
 • Automatyczne propozycje wstawienia tekstu do pól
 • Ręczne, półautomatyczne i automatyczne przenoszenie i archiwizowanie danych (usługa pracująca w tle)
 • Zintegrowany raport NeuroReport z wieloma szablonami dla wszystkich badań
 • Możliwość pracy w odłączeniu od sieci w charakterze stacji rejestrującej i przeglądowej – brak utraty danych w przypadku problemów z siecią
 • Obsługa przez wielu operatorów z funkcją filtrowania pacjentów w zależności od operatora
 • Rozbudowane zarządzanie prawami użytkowników (grupy)
 • Rejestracja aktywności i wszystkich zmian w danych medycznych
 • Wbudowana nagrywarka dysków CD/DVD

W celu otrzymania pełnej oferty oraz innych szczegółów, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.